Svenska Suomi

Produkter

Medialect erbjuder näringslivet i Norden ett komplett utbud av produkter inom telemarketing. Det för att på bästa sätt tillgodose behoven av lättillgänglig, tydlig och kostnadseffektiv information.

 

Besöksbokning

Försäljningsuppdrag

Inbjudan

MarknadskartläggningEn professionell säljorganisation prioriterar sina säljare. En duktig säljare ska idag fokusera på försäljning. Denna fokusering kan optimeras med hjälp av att säljaren ges support i form av inbokade besök med rätt beslutsfattare, som har ett uttalat intresse av ert företags produkter och tjänster.Att sälja på telefon är det mest kostnadseffektiva sättet att sälja produkter och tjänster. Medialect är idag en stark aktör på marknaden och har idag 60 st datoriserade arbetsplatser. Vi säljer tidningar, tidskrifter och tjänster med stor framgång i hela Norden.För att effektivisera arbetet kring mässor och seminarier bör man följa upp den skriftliga inbjudan med ett telefonsamtal för att bättre sälja in evengemanget och säkerställa att rätt beslutsfattare kommer till just er monter eller till ert seminarium.Vi kartlägger företagsstrukturer, leverantörer och investeringsbehov på lång och kort sikt. Här kan man även kombinera aktiviteten med en inbjudan eller besöksbokning.

Prospektering

Registeruppdatering

Undersökning

UppföljningDenna typ av projekt syftar till att hitta investeringar med hjälp av snabba raka frågor och ett högt tempo.

Vid träff genomförs en djupintervju, där vi klär på prospektet efter era önskemål.Idag arbetar alla i ett klimat av snabba förändringar av marknaden och omorganisationer i företagen.

Detta ställer höga krav på uppdateringar av adressregister. Ett uppdaterat kundregister hjälper våra säljorganisationer till effektivare bearbetningar och vi spar mycket tid och pengar.

Med hjälp av dessa aktiviteter uppdaterar vi befattningshavare, ansvarsområden, adressuppgifter och e-mail adresser.Att genomföra undersökningar syftar till att samla viktigt underlag för effektivare beslut. Vi undersöker konkurrenssituationer, renommé och trender på nya och gamla marknader.För att effektivisera arbetet kring mässor och seminarier bör man följa upp den skriftliga inbjudan med ett telefonsamtal för att bättre sälja in evengemanget och säkerställa att rätt beslutsfattare kommer till just er monter eller till ert seminarium.En kunnig marknadsförare känner till vikten av att följa upp sina aktiviteter, för att på så sätt bli mer målinriktad och mer professionella i sin bearbetning. Vanligast är uppföljning av utskick.

Om oss

Tillsammans med våra kunder i Norden skapas förutsättningar till stor framgång. Lyhördhet är ett viktigt ledord i vår strävan att bli Din viktigaste samarbetspartner. Det är våra kunders idéer och önskemål som ligger till grund för vår utveckling.

På en föränderlig marknad ökar vikten av snabb anpassningsförmåga och flexibilitet för att säkerställa utveckling och kvalitet.

Vi möjliggör detta med kundfokus genom hela projektet.

Svenska Suomi

Copyright © 2012 Medialect.se