Svenska Suomi

Norden

Medialect har snabbt vuxit till en ledande leverantör av telemarketingtjänster i samtliga Nordiska länder. En allt större efterfrågan utanför Sverige är en starkt bidragande orsak till denna tillväxt. Vårt koncept är identiskt i hela Norden. Medialects strategi för den Nordiska marknaden är att även kunna tillgodose informationsbehovet över gränserna.

Alla våra kunder i Norden ska kunna erhålla information från samtliga Nordiska länder, översatt till sitt eget språk. genom vår väl integrerade Nordenorganisation och vårt identiska koncept, kan allt detta erbjudas av en och samma säljare. Besök vårt dotterbolag Medialect OY.

www.medialect.fi

Om oss

Tillsammans med våra kunder i Norden skapas förutsättningar till stor framgång. Lyhördhet är ett viktigt ledord i vår strävan att bli Din viktigaste samarbetspartner. Det är våra kunders idéer och önskemål som ligger till grund för vår utveckling.

På en föränderlig marknad ökar vikten av snabb anpassningsförmåga och flexibilitet för att säkerställa utveckling och kvalitet.

Vi möjliggör detta med kundfokus genom hela projektet.

Svenska Suomi

Copyright © 2012 Medialect.se