Svenska Suomi

Kontakt

För mer information, kontakta oss idag!

Medialect AB
Drottninggatan 18, 5tr
803 20 Gävle

Tel: 026 - 18 19 00
Fax: 026 - 18 19 10

info@medialect.se

Om oss

Tillsammans med våra kunder i Norden skapas förutsättningar till stor framgång. Lyhördhet är ett viktigt ledord i vår strävan att bli Din viktigaste samarbetspartner. Det är våra kunders idéer och önskemål som ligger till grund för vår utveckling.

På en föränderlig marknad ökar vikten av snabb anpassningsförmåga och flexibilitet för att säkerställa utveckling och kvalitet.

Vi möjliggör detta med kundfokus genom hela projektet.

Svenska Suomi

Copyright © 2012 Medialect.se