Svenska Suomi

Företaget

Medialect AB har sedan introduktionen i oktober 1997, presenterat ett nytänkande inom telemarketing för marknaden i Sverige. Med nya produkter och ny kunskap inom marknadsföring och intervjuarbete, har marknadens stora telemarketingköpare reagerat på ett mycket positivt sätt.

Marknadsföringsverktyg

Ny teknik och kunskap skapar hela tiden nya möjligheter för dig som är telemarketingköpare och känner till telefonens alla fördelar. Därför är det viktigt att ha en samarbetspartner som sätter kunden i centrum genom hela projektfasen och har resurserna, kompetensen, samt viljen att leverera bästa tänkbara resultat.

Organisation

I vår organisation arbetar marknad och produktion mycket nära varandra i gemensamma lokaler i centrala Gävle. Närheten gör att vi lätt fångar upp marknadens olika signaler, vilket leder till att vi snabbt kan anpassa våra projekt efter de nya situationer som uppstår.

 

Om oss

Tillsammans med våra kunder i Norden skapas förutsättningar till stor framgång. Lyhördhet är ett viktigt ledord i vår strävan att bli Din viktigaste samarbetspartner. Det är våra kunders idéer och önskemål som ligger till grund för vår utveckling.

På en föränderlig marknad ökar vikten av snabb anpassningsförmåga och flexibilitet för att säkerställa utveckling och kvalitet.

Vi möjliggör detta med kundfokus genom hela projektet.

Svenska Suomi

Copyright © 2012 Medialect.se