Svenska Suomi

Affärsidé

Medialects affärsidé är att, som en heltäckande telemarketingpartner, kunna erbjuda näringslivet i samtliga Nordiska länder enkla, tydliga och kostnadseffektiva bearbetningar av de olika marknadssegmenten.

Förmågan att se, tyda och ta tillvara på marknadens signaler avseende informationsbehov, är styrkan i vår affärsidé.

Nytänkandet och variationen uppmuntras genom ett unikt nätverk i vår tydliga organisation, där försäljning och produktion arbetar integrerat.

Om oss

Tillsammans med våra kunder i Norden skapas förutsättningar till stor framgång. Lyhördhet är ett viktigt ledord i vår strävan att bli Din viktigaste samarbetspartner. Det är våra kunders idéer och önskemål som ligger till grund för vår utveckling.

På en föränderlig marknad ökar vikten av snabb anpassningsförmåga och flexibilitet för att säkerställa utveckling och kvalitet.

Vi möjliggör detta med kundfokus genom hela projektet.

Svenska Suomi

Copyright © 2012 Medialect.se